Vision

Scandinavia Insurance Group slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och som främjar demokrati och mänskliga rättigheter. För att vi ska vara framgångsrika förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt värdegrunden.

Öppenhet – vi är kompetenta och uppriktiga mot kunder, försäkringsgivare och samarbetspartners

Resultat – vi är handlingskraftiga och samarbetar med seriösa försäkringsgivare när vi löser våra kunders behov av försäkring

Ansvar – vi tar ansvar genom att vara lojala, både mot varandra och uppdraget

Att med vår entreprenörsanda utmana och utveckla försäkringsmarknaden i Europa för att ge mervärde till våra svenska och internationella kunder.