Vid skada

Vad gäller vid skada?

Så snart en skada inträffar är det viktigt att göra allt som är möjligt för att minimera skadans omfattning.

Det är viktigt att omgående anmäla skada till försäkringsbolaget där försäkringen finns.

Information om skadeanmälan finns på försäkringsbrevet men finns även på försäkringsbolagets hemsida. De svenska försäkringsbolagen tar i de flesta ärenden emot skadeanmälan direkt på hemsidan.

I samband med skada så lämnas ersättning enligt gällande försäkringsvillkor och det är försäkringsbolagets skadereglerare som tolkar och beslutar om ersättning.

Har ni frågor om skadehanteringen, kontakta oss!