Försäkring restauranger

Vad får du som restaurang-ägare i din försäkring:

Egendom

Avbrott

Ansvar

Rättskydd inkl skattemål

Epidemiavbrott

Kyl & Frysförsäkring

Levrantörsavbrott

Kundolycksfall

Vi vill även säkerställa att du uppfyller kraven för försäkring varför vi samarbetar med Göteborgs Brandsvervice som kan hjälpa dig ditt Systematiska brandskyddsarbete.

Köpa försäkring kan vem som helst göra men att köpa försäkring rätt kan Scandinavia göra åt dig. Vad du egentligen vill veta som företagare & krögare är inte vilken namn försäkringsbolaget har utan kommer min försäkring gälla den dagen skadan kommer? Ja de kommer den vågar jag påstå om du låter oss göra upphandlingen samt att du föjler våra uppmaningar.

Gör som många andra restaurang och hotellägare!

Anlita oss för att lägga upp ett fullgott och tryggt försäkringsskydd.