Rätt skydd

Vi erbjuder branschorganisationer, företag och personer ett helhetskoncept där vi hjälper till att upphandla, välja rätt och vid behov skräddarsy försäkringsskydd. Vår långsiktiga nära relation, höga tillgänglighet och engagemang utmärker oss. Våra kunder känner sig väl omhändertagna och trygga i vetskapen om att de har ett försäkringsskydd som är anpassat för just dem samt att vi regelbundet följer upp och gör nödvändiga justeringar.

Med drygt 25 år i branschen inom skadeförsäkring har vi både erfarenhet och kunskap som gör vårt arbete effektivt och där kvaliteten på vald försäkringslösning står i en klass för sig – en bättre försäkring helt enkelt. Det blir speciellt märkbart när vi presenterar specialanpassade lösningar för organisationer och företag.

För oss är personlig service med återkommande besök en viktig del i arbetet för att vi skall förstå din verksamhet och dina behov. Vår kunskap, din trygghet.

Rätt skydd för ditt behov

Det finns en mängd olika försäkringar att ta ställning till. Det viktiga är att skyddet anpassas just efter ert behov. Här följer ett urval av de försäkringar vi tillhandahåller.

  • Företagsförsäkring
  • Fastighetsförsäkring
  • Transportförsäkring
  • Fordonsförsäkring
  • Ansvarsförsäkring
  • Centrala avtal, rikstäckande kedjor och företag
  • Hotell- och restaurangförsäkring
  • Enskilda specialförsäkringar ex Asylboendeförsäkring
  • Riskhanteringsprogram för företag och kommuner
  • Skadeförebyggande, teknisk och juridisk rådgivning